4K, 8K là gì, và tại sao độ phân giải 4K lại gấp 4 lần Full HD?

4K, 8K là gì, và tại sao độ phân giải 4K lại gấp 4 lần Full HD? Các chỉ số về độ phân giải (Resolution) mà các bạn thuờng nghe và thấy là: – SD VCD (320x240_NTSC, 320x288_Pal). Gọi ngắn gọn là 240p, 240i, 288p, 288i với i: là Interlaced (quét hình/dòng xen kẻ), p: là Progressive […]

4K, 8K là gì, và tại sao độ phân giải 4K lại gấp 4 lần Full HD?

Các chỉ số về độ phân giải (Resolution) mà các bạn thuờng nghe và thấy là:

– SD VCD (320x240_NTSC, 320x288_Pal). Gọi ngắn gọn là 240p, 240i, 288p, 288i với i: là Interlaced (quét hình/dòng xen kẻ), p: là Progressive (quét hình/dòng liên tục – Tối ưu hơn).

– SD DVD (720x480_NTSC, 720x576_Pal). Gọi là 480p, i hoặc 576p, i.

– HD 1280×720, gọi là 720p, i (Từ HD trở lên thì có NTSC lẫn Pal trên cùng 1 độ phân giải chứ không còn chia trị số khác nhau nữa). Máy tính vẫn nằm ở độ phân giải này hoặc 1366×768.

– HDV 1440×1080 (Thường là Interlace) gọi là 1080i. (Vẫn có 1440×960, 1280×960 nhưng là 4:3, tỉ lệ màn hình vuông, không còn thông dụng).

– Full HD 1920×1080, Thường là 1080p, nhưng cũng có 1080i.

– 2048×1536 (iPad, độ phân giải ít thông dụng và nó chỉ là độ phân giải màn mình iPad chứ không phải độ phân giải thông dụng của phim ảnh).

– 2560×1440, gọi là 1440p, i (LG G4, Galaxy Note 5…) Gọi là 2K. (Đây là 1280×720 nhân 2 mà ra).

– 3840×2160, 4096×2160 gọi là 2160p hay 4K, 3840 vẫn thông dụng hơn. (Đây là 1920×1080 nhân 2 mà ra).

– 7680×4320, 8192×4320 gọi là 8K hay 4320p. (Đây là 3840×2160 nhân 2 mà ra).

….

12234853_1114593585220229_4860194638494986705_n

Trở lại vấn đề tại sao gọi 4K là độ phân giải gấp 4 lần Full HD: Như thông số về độ phân giải của Full HD bên trên là 1920×1080, nghĩa là với màn hình 16:9, đặt ngang ta sẽ có 1920 điểm ảnh ngang và 1080 điểm ảnh dọc để ra được 1920×1080= 2.073.600 điểm ảnh (độ phân giải trên 1 kích thước màn hình chứ không phải ppi).
Tương tự vậy ta có 3840×2160= 8.294.440 (gấp 4 lần Full HD).

Hoặc bạn có thể hiểu đơn giản hơn. Với 4K sẽ có độ phân giải mỗi cạnh ngang và dọc đều gấp 2 lần Full HD, suy ra độ phân giải sẽ cao hơn 4 lần. (Là số điểm ảnh ngang x dọc trên 1 đơn vị màn hình/độ phân giải).

theo Facebook

Bài viết liên quan